معنی و ترجمه کلمه دادگاه عالى مدنى و جنایى به انگلیسی دادگاه عالى مدنى و جنایى یعنی چه

دادگاه عالى مدنى و جنایى

star chamber

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها