معنی و ترجمه کلمه داد و بیداد راه انداختن به انگلیسی داد و بیداد راه انداختن یعنی چه

داد و بیداد راه انداختن

fulminate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها