معنی و ترجمه کلمه داراى آرایش سوزنى به انگلیسی داراى آرایش سوزنى یعنی چه

داراى آرایش سوزنى

tripinnate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها