معنی و ترجمه کلمه داراى احساسات برانگیخته به انگلیسی داراى احساسات برانگیخته یعنی چه

داراى احساسات برانگیخته

white hot

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها