معنی و ترجمه کلمه داراى احساسات شدید به انگلیسی داراى احساسات شدید یعنی چه

داراى احساسات شدید

fanatic
fanatical
pathetic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها