معنی و ترجمه کلمه داراى احساسات شهوانى به انگلیسی داراى احساسات شهوانى یعنی چه

داراى احساسات شهوانى

sexy


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها