معنی و ترجمه کلمه داراى اختیار مطلق به انگلیسی داراى اختیار مطلق یعنی چه

داراى اختیار مطلق

plenipotent
plenipotentiary

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها