معنی و ترجمه کلمه داراى ارزش سه پنى به انگلیسی داراى ارزش سه پنى یعنی چه

داراى ارزش سه پنى

threepenny

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها