معنی و ترجمه کلمه داراى اصول و عقاید به انگلیسی داراى اصول و عقاید یعنی چه

داراى اصول و عقاید

principled

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها