معنی و ترجمه کلمه داراى اضلاع یا شعاع هاى متقارن به انگلیسی داراى اضلاع یا شعاع هاى متقارن یعنی چه

داراى اضلاع یا شعاع هاى متقارن

radiosymmetrical

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها