معنی و ترجمه کلمه داراى اعضا ى تولید مثل متشابه به انگلیسی داراى اعضا ى تولید مثل متشابه یعنی چه

داراى اعضا ى تولید مثل متشابه

homogonous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها