معنی و ترجمه کلمه داراى افکار بلند به انگلیسی داراى افکار بلند یعنی چه

داراى افکار بلند

egghead

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها