معنی و ترجمه کلمه داراى انحناء و قوس هاى ظریف زنانه به انگلیسی داراى انحناء و قوس هاى ظریف زنانه یعنی چه

داراى انحناء و قوس هاى ظریف زنانه

curvaceous
curvacious

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها