معنی و ترجمه کلمه داراى اندازه هاى مختلف به انگلیسی داراى اندازه هاى مختلف یعنی چه

داراى اندازه هاى مختلف

varisized

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها