معنی و ترجمه کلمه داراى اکتان زیاد مانند بنزین سوپر به انگلیسی داراى اکتان زیاد مانند بنزین سوپر یعنی چه

داراى اکتان زیاد مانند بنزین سوپر

high octane

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها