معنی و ترجمه کلمه داراى بال هاى دراز یا بزرگ به انگلیسی داراى بال هاى دراز یا بزرگ یعنی چه

داراى بال هاى دراز یا بزرگ

macropterous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها