معنی و ترجمه کلمه داراى برگچه هاى زوجى روى هم افتاده به انگلیسی داراى برگچه هاى زوجى روى هم افتاده یعنی چه

داراى برگچه هاى زوجى روى هم افتاده

jugate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها