معنی و ترجمه کلمه داراى برگ هاى نیمه سبز در فصل زمستان به انگلیسی داراى برگ هاى نیمه سبز در فصل زمستان یعنی چه

داراى برگ هاى نیمه سبز در فصل زمستان

half evergreen

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها