معنی و ترجمه کلمه داراى بسامد مشابه به انگلیسی داراى بسامد مشابه یعنی چه

داراى بسامد مشابه

syntonic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها