معنی و ترجمه کلمه داراى بلورهاى متقارن به انگلیسی داراى بلورهاى متقارن یعنی چه

داراى بلورهاى متقارن

holohedral

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها