معنی و ترجمه کلمه داراى بنیه محکم و قوى به انگلیسی داراى بنیه محکم و قوى یعنی چه

داراى بنیه محکم و قوى

welknit

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها