معنی و ترجمه کلمه داراى بوى زننده به انگلیسی داراى بوى زننده یعنی چه

داراى بوى زننده

fetid

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها