معنی و ترجمه کلمه داراى تابش یا اشعه برابر به انگلیسی داراى تابش یا اشعه برابر یعنی چه

داراى تابش یا اشعه برابر

isodose

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها