معنی و ترجمه کلمه داراى تجانس روحى به انگلیسی داراى تجانس روحى یعنی چه

داراى تجانس روحى

congenial

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها