معنی و ترجمه کلمه داراى تقدم در وجود به انگلیسی داراى تقدم در وجود یعنی چه

داراى تقدم در وجود

preexistent

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها