معنی و ترجمه کلمه داراى تلفظ خوب به انگلیسی داراى تلفظ خوب یعنی چه

داراى تلفظ خوب

well spoken

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها