معنی و ترجمه کلمه داراى تمایلات جنسى زیاد به انگلیسی داراى تمایلات جنسى زیاد یعنی چه

داراى تمایلات جنسى زیاد

oversexed

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها