معنی و ترجمه کلمه داراى تمایل چرخش به طرف چپ به انگلیسی داراى تمایل چرخش به طرف چپ یعنی چه

داراى تمایل چرخش به طرف چپ

levorotary
levorotatory

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها