معنی و ترجمه کلمه داراى ته رنگ به انگلیسی داراى ته رنگ یعنی چه

داراى ته رنگ

tinct
tinctorial

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها