معنی و ترجمه کلمه داراى ثبات مختصر به انگلیسی داراى ثبات مختصر یعنی چه

داراى ثبات مختصر

metastable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها