معنی و ترجمه کلمه داراى ثروت موروثى به انگلیسی داراى ثروت موروثى یعنی چه

داراى ثروت موروثى

silver spoon

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها