معنی و ترجمه کلمه داراى جاى زخم به انگلیسی داراى جاى زخم یعنی چه

داراى جاى زخم

scarry

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها