معنی و ترجمه کلمه داراى جرثومه نر به انگلیسی داراى جرثومه نر یعنی چه

داراى جرثومه نر

staminate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها