معنی و ترجمه کلمه داراى جسم کردن به انگلیسی داراى جسم کردن یعنی چه

داراى جسم کردن

body

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها