معنی و ترجمه کلمه داراى حاشیه موجى به انگلیسی داراى حاشیه موجى یعنی چه

داراى حاشیه موجى

sinuate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها