معنی و ترجمه کلمه داراى حساسیت شدید به انگلیسی داراى حساسیت شدید یعنی چه

داراى حساسیت شدید

hyperirritable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها