معنی و ترجمه کلمه داراى حساسیت فوق العاده به انگلیسی داراى حساسیت فوق العاده یعنی چه

داراى حساسیت فوق العاده

hypersensitive

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها