معنی و ترجمه کلمه داراى حق امتیاز به انگلیسی داراى حق امتیاز یعنی چه

داراى حق امتیاز

patent

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها