معنی و ترجمه کلمه داراى حواس جمع به انگلیسی داراى حواس جمع یعنی چه

داراى حواس جمع

collected

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها