معنی و ترجمه کلمه داراى خال هاى جرب مانند به انگلیسی داراى خال هاى جرب مانند یعنی چه

داراى خال هاى جرب مانند

scabby

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها