معنی و ترجمه کلمه داراى خصوصیاتى بین خود به انگلیسی داراى خصوصیاتى بین خود یعنی چه

داراى خصوصیاتى بین خود

interspecies
interspecific

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها