معنی و ترجمه کلمه داراى خطوط مارپیچى به انگلیسی داراى خطوط مارپیچى یعنی چه

داراى خطوط مارپیچى

rivulose

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها