معنی و ترجمه کلمه داراى خطوط موجى به انگلیسی داراى خطوط موجى یعنی چه

داراى خطوط موجى

vermiculate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها