معنی و ترجمه کلمه داراى خط مستقیم به انگلیسی داراى خط مستقیم یعنی چه

داراى خط مستقیم

straight line

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها