معنی و ترجمه کلمه داراى خواص اسم به انگلیسی داراى خواص اسم یعنی چه

داراى خواص اسم

substantive

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها