معنی و ترجمه کلمه داراى دانه هاى ریز به انگلیسی داراى دانه هاى ریز یعنی چه

داراى دانه هاى ریز

granular

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها