معنی و ترجمه کلمه داراى دمگل به انگلیسی داراى دمگل یعنی چه

داراى دمگل

petiolate
petiolated

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها