معنی و ترجمه کلمه داراى دوظرفیت به انگلیسی داراى دوظرفیت یعنی چه

داراى دوظرفیت

divan

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها