معنی و ترجمه کلمه داراى دو آویز کوچک به انگلیسی داراى دو آویز کوچک یعنی چه

داراى دو آویز کوچک

biloculate
biloicular

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها