معنی و ترجمه کلمه داراى دو یا چند انگشت به هم چسبیده به انگلیسی داراى دو یا چند انگشت به هم چسبیده یعنی چه

داراى دو یا چند انگشت به هم چسبیده

syndactyl
syndactyle

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها